, N 44- .
, (. 74 ). , ( ) .
, . . : . , (. 116 ).
. , ( , ) . (. 238 ).
. , , (. 239 ).

(
https://minfin.gov.ru/ru/document/?i...alnykh_zakupok